Kasy fiskalne online

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego:  http://www.wyposazeniesklepow.pl

logo

Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online już wkrótce pojawią się w polskich placówkach handlowych oraz oczywiście w naszej ofercie.
Ich specyfika polegać będzie na tym, że będą one mogły łączyć się z Centralnym Rejestrem Kas. Prowadzonym przez Krajowa Administrację Skarbową. Centralny Rejestr Kas, zwany także Repozytorium będzie gromadził dane które będą dostarczane przez kasy fiskalne. Dane to: raporty dobowe, paragony sprzedaży, dokumenty niefiskalne, informacje o wykonanych przeglądach okresowych.

Będzie to niejako rewolucyjna zmiana na rynku kas fiskalnych gdyż każda kasa fiskalna będzie łączyła się z Centralnym Rejestrem Kas. Kilka razy dziennie, bez ingerencji właściciela kasy który będzie miał obowiązek zapewnić połączenie internetowe pomiędzy kasą fiskalną a Rejestrem. W myśl nowych przepisów to Centralny Rejestr Kas będzie nadawał numer identyfikacyjny nowej kasie podczas fiskalizacji. Nie jak dotąd właściwy dla podatnika urząd skarbowy.

Wprowadzanie kas fiskalnych online w Polsce będzie następowało stopniowo i według planów wskazanych w projekcie

. Projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług będa to następujące terminy:
1. Od 01.01.2019 r. – kasy fiskalne online będą zobowiązani stosować podmioty gospodarcze świadczące następujące usługi:
Naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania). Również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Także sprzedających benzyny silnikowej oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
2. Od 01.07.2019 r. – korzystać z kas fiskalnych online będą zobowiązane firmy zajmujące się wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.
3. Od 01.01.2020 r. – to data od której kasy te będą musiały stosować zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, gabinety lekarskie w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, kancelarie adwokackie i radców prawnych a także firmy związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Oznacza ze wszystkie inne podmioty gospodarcze e wymienione powyżej a rejestrujące sprzedaż na dotychczasowych kasach fiskalnych będą mogli z nich korzystać na dotychczasowych zasadach.

Warto również wiedzieć, iż produkowane i oferowane jeszcze tradycyjne kasy fiskalne z papierowa kopią paragonu , ze względu na ważność homologacji będą w sprzedaży jedynie do 31 grudnia 2018 i będą mogły być używane do momentu zapełnienia ich pamięci fiskalnej.

Obecnie w związku z faktem iż przepisy prawne o kasach fiskalnych online nie weszły jeszcze w życie , takie kasy nie są jeszcze produkowane.
W ofercie firmy ELZAB, dostępnej także w naszej firmie jest kilka modeli kas fiskalnych tzw. online ready czyli gotowe na online.
Są to standardowe kasy fiskalne co do których Producent podejmuje zobowiązanie, że za dodatkową opłatą (obecnie 200 zł netto) zostaną dostosowane do wymogów nowych regulacji.
Kasy fiskalne dostępne w tej ofercie to kasa fiskalna K10, Mini E, Jota E oraz drukarka fiskalna MERA E.

Kasy fiskalne online

Nasze dane kontaktowe: Kontakt