Likwidacja kasy fiskalnej

Likwidacja kasy fiskalnej – jak to zrobić?

Czasem jesteśmy zmuszeni do zamknięcia naszej działalności. Poza oczywistym rozliczeniem się z naszymi kontrahentami oraz wyrejestrowaniem działalności, musimy również zająć się naszą kasą fiskalną. Jak wygląda likwidacja kasy fiskalnej? Omawiamy cały proces!


Kiedy likwidacja kasy fiskalnej?

Likwidacja kasy fiskalnej ma miejsce wtedy, kiedy świadomie nie będziemy z niej więcej już korzystać. Takie sytuacje następują, gdy:

 • zamykamy naszą działalność gospodarczą,
 • pamięć urządzenia zostaje zapełniona,
 • następuje awaria kasy fiskalnej,
 • zaprzestajemy użytkowania kasy z powodu możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Dowiedz się więcej: Kiedy potrzebna jest kasa fiskalna?

Sama procedura nie jest trudna, ale musimy ją zaplanować i dotrzymać pewnych terminów. W przeciwnym wypadku możemy narazić się na upomnienia i kary z Urzędu Skarbowego.

Pamiętaj o raportach!

Po ostatnim dniu korzystania z naszej kasy fiskalnej należy wygenerować dwa raporty:

 • dzienny,
 • miesięczny.

Ta czynność jest obowiązkowa. Jeśli z przyczyn technicznych, chociażby z powodu awarii kasy fiskalnej, nie możemy tego dokonać, musimy zgłosić się do renomowanego serwisanta tego urządzenia. Intermarket prowadzi taki serwis kas fiskalnych we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku. Dopiero po udanym wygenerowaniu obu tych raportów, możemy kasę tymczasowo schować i zabrać się za pozostałe elementy procedury likwidacji urządzenia.

likwidacja kasy fiskalnej

Co zgłosić do Urzędu Skarbowego?

Likwidacja kasy fiskalnej musi zostać zgłoszona do właściwego Urzędu Skarbowego w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu zaprzestania prowadzenia ewidencji. Jesteśmy zobowiązani do złożenia wniosku o tzw. odczyt pamięci z likwidowanego urządzenia. Dokument musi zawierać następujące informacje:

 • dane użytkownika kasy fiskalnej,
 • numer fabryczny kasy,
 • numer unikalny i ewidencyjny kasy,
 • datę fiskalizacji,
 • adres użytkowania,
 • informacja o zastosowaniu odliczenia ulgi,
 • czas użytkowania kasy fiskalnej.

Poza wyżej wskazanym wnioskiem, możemy od razu złożyć również wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji. Informacje zawarte w dokumencie muszą być takie same, ale wzbogacone dodatkowo o datę wyrejestrowania kasy.

Szykuj się na wizytę urzędnika

Skoro złożyliśmy wniosek o urzędowy odczyt pamięci kasy fiskalnej, czekamy na informację, kiedy możemy się spodziewać takiej wizyty na terenie naszej placówki. Obecny musi być również serwisant. W obecności urzędnika i serwisanta dokonujemy wyżej wspomnianego odczytu. Procedura jest bardzo podobna, niezależnie od rodzaju urządzenia. W razie pytań, nie bójmy się prosić o pomoc obecnego technika – nie ważne, czy posiadamy małą i mobilną kasę fiskalną Novitus Nano E, czy nieco większą kasę fiskalną Novitus Sento E. Serwisant nie będzie miał żadnych problemów. Po dokonaniu odczytu zostanie sporządzony protokół w trzech egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Może się jednak zdarzyć, że w wypadku awarii dokonanie odczytu będzie niemożliwe. Wtedy firma serwisująca zabiera urządzenie, by dokonać niezbędnych napraw i umożliwić likwidację. Zostaniemy poinformowani o dalszych krokach w odpowiednim terminie. Po otrzymaniu protokołu likwidacja kasy fiskalnej została zakończona. Urządzenie możemy schować, oddać lub poddać utylizacji.

Novitus Nano E

Co z ulgą?

Nieco więcej problemów sprawi likwidacja kasy fiskalnej, jeśli skorzystaliśmy z ulgi na jej zakup, a z urządzenia przestajemy korzystać przed upływem 3 lat. Dotyczy to jedynie przedsiębiorców, którzy:

 • zamykają działalność,
 • sprzedadzą firmę,
 • ogłoszą likwidację.

Nie musimy zwracać ulgi, jeśli nastąpiła awaria kasy fiskalnej. Zwrot pieniędzy musi zostać dokonany poprzez formularz VAT w odpowiednim terminie jego złożenia – a więc do 25. dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu lub kwartale obsługi kasy.

Dowiedz się więcej: Koszt kasy fiskalnej – czy taki diabeł straszny, jak go malują?

Jak widać, likwidacja kasy fiskalnej wcale nie jest trudna. Musimy jedynie przestrzegać urzędowych terminów i dostarczyć odpowiednie wnioski. Nie ma niestety żadnych z góry ustalonych szablonów formularzy. Wystarczy nam jedynie zwykła kartka papieru. Choć nikomu nie życzymy zamykania własnej działalności gospodarczej, to warto wiedzieć, jak można zrezygnować z konieczności ewidencjonowania urządzeniem fiskalnym.