Kasa fiskalna online bez internetu

Kasa fiskalna online bez Internetu – czy to możliwe?

Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo o miarach wprowadzają obowiązek posiadania kas fiskalnych online od 1 maja 2019 r. Czy możliwe jest posiadanie takiej kasy bez stałego połączenia z Internetem? Czy kasa fiskalna online bez Internetu jest możliwa?

Kasa fiskalna online – co to takiego i czym różni się od tradycyjnej kasy?

Kasa fiskalna online jest to nowa kategoria kas fiskalnych wprowadzona przez Ministerstwo Finansów. Urządzenia te mają wbudowaną funkcjonalność, dzięki której będą komunikowały się w sposób automatyczny i bezpośredni z Repozytorium, czyli Centralnym Rejestrem Kas (CRK). Prowadzić go będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Co do zasady dane będą przesyłane co 2 godziny, Repozytorium może jednak zmienić ten harmonogram.

Do CRK trafiać będą informacje dotyczące:

  • sprzedaży zewidencjonowanej na kasie fiskalnej online,
  • zdarzeń, które zapisywane są w pamięci kasy, czyli np. zmiana stawki podatku VAT czy fiskalizacja kasy.

Jakie jeszcze są różnice między urządzeniem online a tradycyjną kasą?

  1. Kasa fiskalna online zapisuje kopie drukowanych dokumentów w pamięci wewnętrznej, do której dostęp ma jedynie autoryzowany serwis kas.
  2. Kasa ta drukując paragon papierowy, emituje równocześnie tzw. e-paragon.
  3. Aktualizacja ich oprogramowania będzie odbywała się tylko zdalnie.
  4. Każda kasa fiskalna online będzie musiała współpracować z terminalem płatniczym.

Dowiedz się więcej: Ustawa o kasach fiskalnych online – wszystko, co musisz wiedzieć

Kasa fiskalna online Ergo

Fiskalizacja kasy online

Tak jak do tej pory, tak i w przypadku kas fiskalnych online fiskalizację przeprowadzać będą serwisanci, posiadający specjalne uprawnienia. Zmiana dotyczy jednak sposobu jej przeprowadzenia. A mianowicie – będzie odbywała się w trybie online, co pozwoli na pierwsze połączenie między urządzeniem rejestrującym a CRK. Skutkować to będzie zarejestrowaniem jej w systemie i nadaniem harmonogramu transmisji danych. Dzięki fiskalizacji nasza kasa fiskalna online uzyska również indywidualny numer ewidencyjny, co pozwoli na uruchomienie pamięci fiskalnej i trybu fiskalnego.

Kolejną zmianą jest również zniesienie obowiązku informowania Urzędu Skarbowego przez przedsiębiorcę o jej fiskalizacji. W przypadku kas fiskalnych online informacja ta automatycznie trafi do CRK, a tym samym do US, podczas pierwszego uruchamiania jej w trybie fiskalnym. Organy podatkowe nie będą musiały już wysyłać pisma do podatnika m.in. z indywidualnym numerem ewidencyjnym, ponieważ jak już wspominaliśmy, zostaje on wysłany do przedsiębiorcy automatycznie z CRK.

Dowiedz się więcej: Likwidacja kasy fiskalnej – jak to zrobić?

Kasa fiskalna online bez Internetu – czy to problem?

Jak widać, bardzo wiele czynności zależy od połączenia z Internetem. Bez niego nie możemy dopełnić wielu procedur. Czy kasy fiskalne online mogą działać bez Internetu? Co do zasady nie, ponieważ kasy te wymagają ciągłego połączenia z siecią teleinformatyczną. Jednakże Ustawa o podatku VAT stanowi o dwóch przypadkach, kiedy brak dostępu do sieci teleinformatycznej nie stanowi problemu korzystania z kasy fiskalnej online.

Dowiedz się więcej: Kasa fiskalna dla lekarza – wszystko, co musisz wiedzieć

Pierwszy przypadek polega na czasowych trudnościach z uzyskaniem połączenia między urządzeniem online a CRK. Wówczas na przedsiębiorcy ciąży obowiązek niezwłocznego zapewnienia transmisji danych po ustaniu przyczyny problemu, w celu wysłania danych.

W drugim przypadku mamy do czynienia z trwałą niemożnością uzyskania połączenia z Internetem (np. w przypadku pracy mobilnej). W tej sytuacji podatnik musi wystosować pisemną prośbę do Naczelnika właściwego US o umożliwienie przesyłania danych z kasy fiskalnej online do CRK w określonych odstępach czasu. Dopiero uzyskanie takiej zgody daje nam możliwość przesyłania danych w ustalonych odstępach czasu. O taką zgodę możemy ubiegać zarówno przed rozpoczęciem ewidencji obrotu, jak i w jej trakcie. Jednakże pamiętajmy, że konieczny jest bardzo dobry argument, czemu nie możemy mieć stałego połączenia Internetowego. W erze kas fiskalnych online zapewnienie połączenia jest obowiązkiem podatnika.

Dowiedz się więcej: Gdzie sprawdzą się przenośne kasy fiskalne?

Kasa fiskalna online elzab mini lt

Kasa fiskalne we Wrocławiu również zostaną powoli zmienione na wersje online to nowy rodzaj urządzenia. Przedsiębiorcy zobligowani do jej posiadania będą musieli wymieniać swoje dotychczasowe urządzenia właśnie na kasę online. Pamiętajmy więc również o ustanowieniu stabilnego i trwałego połączenia internetowego w naszym sklepie lub o wystąpienie zawczasu o możliwość przesyłania danych w innych odstępach czasu. Niemniej, całkowite zwolnienie z przesyłania tych danych jest niemożliwe.