Kiedy kasa fiskalna w sklepie internetowym

Kiedy kasa fiskalna w sklepie internetowym?

Sprzedaż wysyłkowa przez Internet wiąże się z szeregiem obowiązków. Wśród nich jest również posiadanie kasy fiskalnej. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza jednak możliwość uniknięcia konieczności jej stosowania. Nie dotyczy to jednak wszystkich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż za pomocą Internetu. Kiedy kasa fiskalna w sklepie internetowym jest niezbędna?

Nowy rodzaj kas w sklepie internetowym

Od 1 maja 2019 r. osoby prowadzące sprzedaż wysyłkową przez Internet mogą stosować kasy fiskalne online. Od 1 września 2019 r. zakup kasy z papierowym zapisem kopii paragonu nie będzie już możliwy. Natomiast urządzenia z elektronicznym zapisem kopii możemy nabyć do 31 grudnia 2022 r. Jeśli posiadamy takie kasy, możemy je stosować do momentu ich wyeksploatowania bądź konieczności wymiany pamięci fiskalnej. Kasy fiskalne online to nowa kategoria tych urządzeń. Posiada wbudowaną funkcjonalność, przy pomocy której automatycznie i bezpośrednio łączy się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK).

Dowiedz się więcej: Jak działa kasa fiskalna online?

Kasa fiskalna online

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej

Załącznik do Rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. wskazuje na rodzaje sprzedaży, które zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania. Zwolnieniu z posiadania kasy fiskalnej podlega sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym – zarówno za pośrednictwem poczty, jak i kuriera. Istnieje jednak warunek, który musimy spełnić. Cała płatność musi zostać dokonana za pośrednictwem:

  • poczty,
  • banku,
  • spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Płatność musi zostać dokonana na rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, do której należy przedsiębiorca. Ewidencja musi również jasno wskazywać przedmiot, który został zakupiony oraz identyfikować nabywcę – łącznie z jego adresem. Stanowi o tym pkt. II, poz. 36 Rozporządzenia. Prowadząc więc sklep internetowy w takim trybie, nie musimy kupować kasy fiskalnej.

Dowiedz się więcej: Kiedy potrzebna jest kasa fiskalna?

Sklep internetowy a limit obrotu

Wspomniane Rozporządzenie określa także limit obrotów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, od którego uzależniony jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Jego wysokość wynosi 20 000 zł – jeśli więc kwota obrotów nie przekroczy w roku obrotowym lub bieżącym roku podatkowym tej sumy, wówczas nie mamy obowiązku ewidencjonowania sprzedaży. Dotyczy to również sklepów internetowych. Jeśli prowadzimy niewielką i okazjonalną sprzedaż, nie musimy martwić się sposobem zapłaty ani możliwością odbioru osobistego sprzedawanych przez nas towarów.

Kiedy kasa fiskalna w sklepie internetowym jest niezbędna?

Kiedy kasa fiskalna w sklepie internetowym jest potrzebna? Nie wszyscy mogą z wyżej wspomnianych zwolnień skorzystać. W § 4.1 w pkt 1 Rozporządzenie określa, że jeśli przedsiębiorca ma obowiązek wystawić paragon, a co za tym idzie posiadać kasę fiskalną, jeśli dokonuje sprzedaży przez Internet:

  • części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), które gdzie indziej nie są sklasyfikowane,
  • perfum,
  • sprzętu fotograficznego, radiowego, telewizyjnego lub telekomunikacyjnego,
  • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Obowiązek ten istnieje także wtedy, gdy:

  • zapłaty za transakcję dokona osoba, która nie jest faktycznym odbiorcą,
  • kupujący odbiera towar osobiście np. w siedzibie sklepu,
  • przyjmiemy gotówkę za transakcję internetową, np. przy odbiorze towaru za pobraniem.

Chcąc prowadzić sklep internetowy, uważajmy więc na możliwość dokonania zapłaty za towar za pobraniem czy w formie osobistej w siedzibie. Dając klientom taką możliwość, będziemy zmuszeni zakupić kasę fiskalną niemal od razu po otwarciu biznesu.

Dowiedz się więcej: Przegląd popularnych kas fiskalnych online – na co się zdecydować?


Kiedy kasa fiskalna do sklepu internetowego

Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018 r. określa, kiedy mamy obowiązek posiadania kasy fiskalnej, a kiedy możemy być zwolnieni z ewidencjonowania sprzedaży. Sprzedając przez Internet np. perfumy, będziemy musieli wystawić kupującemu paragon. W takich sytuacjach zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą najnowszym urządzeń fiskalnych – również drukarek fiskalnych. Pamiętajmy, że czasem koszt kasy fiskalnej nie jest aż tak znaczący, jak wygoda naszych klientów i umożliwienie im zakupu w wybrany przez nich sposób.