Karta płatnicza gotówka czy przelew

Karta płatnicza – gotówka czy przelew?

Stosowanie kart płatniczych jest teraz popularniejsze niż kiedykolwiek. Taki sposób płacenia za zakupy ma wiele zalet – zarówno dla sprzedawcy, jak i kupującego. Znacznie skraca czas transakcji, pozwala uniknąć błędów i przyspieszać rozliczanie. Dość wiele kontrowersji wywołuje jednak sposób, w jaki fiskus postrzega transakcje kartą. Z jednej strony, płatność jest wykonywana za pośrednictwem banku lub SKOK-u. Można dokładnie wskazać datę transakcji, kwotę zapłaty oraz jej numer. Z drugiej, Ministerstwo Finansów traktuje ją jak płatność gotówką, co przekłada się chociażby do braku możliwości zastosowania zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych. To jak to w końcu jest?

Karta płatnicza jako przelew

Warto najpierw przytoczyć odpowiednie zapisy w Ustawach, które jasno mówią, jak należy traktować płatność kartą. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe w art. 63, ust. 3 kwalifikuje transakcje kartą płatniczą jako rozliczenia bezgotówkowe. Są traktowane tak samo, jak przelewy bankowe i pozostawiają identyczne ślady w systemie.

Kilka lat temu płatności kartą były bardziej postrzegane jako usługa za pośrednictwem banku także przez Urzędy Skarbowe. Można znaleźć przynajmniej kilka interpretacji, które o tym mówią. W związku z takim podejściem możliwe byłoby zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji nr IPPP2/443-643/10-4/KOM w 2010 roku. Także w 2018 roku wydawano podobne interpretacje (0114-KDIP1-3.4012.112.2018.2.ISK oraz 0115-KDIT1-1.4012.867.2017.1.AJ). Niestety na tym kończą się korzystne dla podatnika orzeczenia.

Dowiedz się więcej: Płatności do 100 zł bez PIN – nowinki w płatnościach zbliżeniowych

karta płatnicza gotówka czy przelew

Karta płatnicza jako gotówka

W większości sytuacji jednak, Urzędy Skarbowe traktują kartę płatniczą jak gotówkę. Według ich kryterium zapłata gotówką oznacza natychmiastowe otrzymanie środków. To samo ma miejsce w przypadku płatności kartą, z tym że na rachunek osobisty przedsiębiorcy. Co jednak ciekawe, takie założenie jest z zasady błędne. Niestety Sąd Administracyjny nie zajął stanowiska w tej sprawie, mimo iż w 2016 roku wpłynęła skarga sądowa na powyższe interpretacje.

Bardzo ciekawe zagadnienie zostało także rozpatrzone w interpretacji indywidualnej z 26 maja 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.82.2020.2.KP. Spółka korzystała z kilku rodzajów płatności, w tym także z kart płatniczych, ale wykorzystywanych na odległość, tzn. klient podawał telefonicznie lub mailowo dane swojej karty płatniczej, którą pracownik wykorzystywał w terminalu płatniczym. Dodatkowo zamówienie było także składane telefonicznie lub internetowo, a towar był dostarczany firmą kurierską. Pomińmy wszelkie aspekty związane z bezpieczeństwem takiej transakcji, ale nie można ukryć, że wszystkie czynności zostały przeprowadzone na odległość. Mimo to, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, żeby taką sprzedaż rejestrować na kasie fiskalnej.

Dowiedz się więcej: Odroczenie terminu przeglądu kasy fiskalnej jest możliwe

To co z tym zwolnieniem?

Rozporządzenie o możliwości zwolnienia z kas fiskalnych jest przedmiotowe lub podmiotowe. Zwolnienie przedmiotowe obowiązuje m.in. wtedy, kiedy przedsiębiorca wykonuje:

  • „dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres);”
  • „świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła”.

Oznacza to, że wyżej wspomniana Spółka powinna móc skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, ale… nie może. Dla Urzędów Skarbowych karta płatnicza jest gotówką.

Dowiedz się więcej: Nowe terminy kas fiskalnych online – kiedy się szykować?

TRIO

Przy zakładaniu sklepu internetowego należy być więc szczególnie ostrożnym przy wybieraniu formy rozliczania z klientem. Unikajmy możliwości płacenia kartą na odległość, a pozostawmy jedynie przelewy. Nie trzeba będzie wtedy kupować kasy fiskalnej i zmuszać się do dodatkowej biurokracji z nią związanej. Jeśli jednak chcemy naszym klientom proponować wszelkie możliwości zapłaty, w tym także gotówką (lub kartą płatniczą), zapraszamy do zapoznania się z ofertą kas fiskalnych mobilnych, które w większości przypadków spełnią wszystkie oczekiwania przedsiębiorców.